Holt Kosmetisk Dermatologi AB

Medicinsk Verksamhet

Vi har avtal med Region Skåne, patient avgift 300kr ( 100kr vid remiss).
Betalning sker med Swish eller Betalkort.
Vid uteblivet besök faktureras 600kr enl Region Skånes regler.

Vi prioriterar remisser från andra vårdgivare.
Bokning kan ske utan remiss i mån av tid .

Vid oklarheter om tillståndet gäller medicinsk eller estetisk problemställning sker betalning efter besöket.
Borttagning av ofarliga hudförändringar utföres till en kostnad av minst 1500kr beroende på antal och behandlingsform (Laser/ Frysning/ Skrapning/ Kirurgi)

Privat Sjukförsäkringar.

Vård avtal med   Euro-Acc,  Skandia,  DKV Hälsa, Förenade Liv. Folksam, IF, Protector, Säkra

Kontakta ALLTID ditt Försäkringsbolag för tidsbokning.

E-recept utfärdas inom ett dygn när läkare är i tjänst, vid telefonkontakt (förnyelse av recept).
Patienter som inte haft läkarbesök på två år kan omprövning behövas.
Förnyelse av tablett behandling behövs läkarbesök. 

Återbesök avgörs (journalförs) av läkare vid besöket.
Som bokas av patienten själv.
Detta för att minska av- och ombokningar samt uteblivna patienter.