Holt Kosmetisk Dermatologi AB

Ögon lock och påsar under ögon

Ultra V Plasma,
Ögonlock uppstramning.

Ultra V Plasma, effektiv och vetenskapligt beprövad metod för att behandla överflödig hud på ögonlock  samt "påsar"  under ögon.

Behandling utföres av Sköterska Ulla-Maj eller Doktor. Holt Syftet är att återskapa en vaknare blick utan ärr samt utan intensiv smärta och kortare återhämtning.

Hur går behandlingen till?

  • Kliniska studier har påvisat att värme har en uppstramande effekt av huden.
  • Ultra V Plasma behandlingen baseras på plasmaenergi som penetrerar huden under kontrollerade former för att strama åt det aktuella området.

Vilka resultat kan förväntas?

  • Omedelbart efter behandlingen kan en viss svullnad uppstå som går över inom ett par dagar. Full effekt av behandlingen kan förväntas efter cirka en månad.
  • Resultatet är permanent, det går att upprepa behandlingen efter 3 mån.

Pris   2600 kr/Behandling.