Holt Kosmetisk Dermatologi AB

Medicinsk Vård / Remittenter

Allmän Information:

Vi är ett team där vården följer den medicinska utvecklingen.
Hudcancer ökar fortfarande (mer än 100% på 20 år) och dödligheten ökar nu åter för Malignt Melanom.

Huvudverksamhetern  ligger därför på diagnostik och behandling av Hudtumörer.

Vi har en operationsverksamhet 2 dagar i veckan som kan utföra alla kirurgiska ingrepp som normalt sker på en hudmottagning.
Modern kryoterapi (frysteknik), diagnostik med Dermatoskop med bra överensstämmelse mellan bedömning och provsvar.
Vid behov av PDT(fotodynamisk terapi) kan vi erbjuda dagsljusbehandling April-Sept. samt kombination  fotosensitiv kräm och IPL enligt nyare studier på bl.a. solskador, i övrigt remitteras patienten till närmaste hudklinik.
Allvarligare former av Malignt Melanom skickas till Kirurgklinik Helsingborg enl. lokala riktlinjer, samt vid behov till Lund och Malmö.

Vi har ingen ljusbehandling men remitterar vid behov till hudkliniker på sjukhus eller Psoriasisföräningens behandlingsavdelningar www.psoriasisforbundet.se  
Trenden går mer i riktning systemiska behandlingar(tabletter, sprutor) vid svåra hudsjukdomar i stället för ljusbehandling med tanke på  nya effektiva preparat och risken för hudtumörer i befolkningen.

All typ av läkemedelsbehandling (ej infusion), provtagning, testning och diagnostik utförs i övrigt på olika hudsjukdomar.

Allergitestning med lapptest utföres med True-test.
Patienter med behov av ytterligare testning skickas till Malmö.
Utredning för luftburen allergi (Pricktest) göres ej utan remitteras  till närmaste Öron-klinik

Ansiktsdermatoser är en stor grupp patienter. I första hand görs en medicinsk bedömning och behandling.
Sedan kan man komplettera med vetenskapliga beprövade estetiska behandlingar där patienterna inte blivit tillräcklig hjälpta av receptbelagda preparat ( oftast acne och rosacea-patienter).

Mottagningen har tillgång till enklare dopplerdiagnostik och bedömning av sårpatienter med enklare omläggning vid konsultation.
Ej fotbad eller helkroppsbad. Omfattande sår som kräver bad kan behöva sjukhusvård.
Remiss utfärdas till  Distriktsköterska för vidare behandling.
Vårat avtal (ej vårdval) har ingen ersättning för Sjuksköterskebesök som belastar patienten ekonomisk.  

Remisser bör inte utfärdas på ofarliga hudtumörer då vi arbetar enl regionens riktlinjer.
Egen -  remiss se Estetik.
Vårtor anses också vara egenvård/ primärvårdsfall (enbart undantagsfall).
Alla remisser bedöms  av specialist och kallas efter prioritering.

Barn under 18 år med födelsemärken hänvisas i första hand till primärvården då risken är ytterst liten för malignitet.